Pengalaman mendeskripsi bahan arkib oleh Pelajar FPM bersama Arkib Negara Malaysia

 

Seramai 108 pelajar telah diberikan taklimat cara-cara mendeksripsikan bahan arkib. Sebanyak 1,080 buah fail yang telah berjaya dideskripsikan dengan sempurna dan secara tidak langsung memberi pendedahan kepada prosedur kerja sebenar kepada pejar-pelajar program pengurusan rekod.

 

 Kredit kepada Arkib Negara Malaysia dan maklumat lanjut boleh didapati di pautan buletin Arkib: http://www.arkib.gov.my/web/guest/puspawangsa1

 

© COPYRIGHT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2020