Panduan RDA Malaysia 2014

Buku Panduan RDA Malaysia ini menyediakan pengenalan dan panduan asas kepada institusi dalam melaksanakan RDA sebagai standard baru pengkatalogan. Isi kandungan buku ini telah mengambil kira kesesuaian standard pengkatalogan peringkat kebangsaan.

© COPYRIGHT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2020