DIREKTORI STAF PENTADBIRAN | NON ACADEMIC STAFF DIRECTORY

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT | FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT

 

 

JUHAIDA ABD AZIZ

Penolong Pendaftar Kanan (Pentadbiran & Sumber)/

Senior Assistant Registrar

(Administration, Student Affairs, Research and Industry Linkages)

03-79622005

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zuraini 

AIDA HARYATI AHMED THARBE

Penolong Pendaftar Kanan(Akademik)/

Senior Assistant Registrar (Academic)

03-79622050

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 raja

MASTURA ABU AMAR

Setiausaha Pejabat

Office Secretary

03-79622002

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

raja 

YM RAJA NOOR AIZURA RAJA MAMAT

Pegawai Eksekutif (Pentadbiran & Kualiti)/

Executive Officer (Pentadbiran & Quality)

03-79622068

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NOR HARYATI MOHAMMAD SUFFIAN

Pegawai Eksekutif Kanan (HEA Pasca Siswazah & Kualiti)/

Senior Executive Officer (HEA Postgraduate & Quality)

03-79622021

 

 

HASNAH HASSAN

Pegawai Eksekutif Kanan (HEA)/

Senior Executive Officer (HEA)

03-79622006

 

 

WAN SUZIENANI WAN SULONG

Pegawai Eksekutif (HEP & PJI)/

Executive Officer (HEP & PJI)

03-79622006

 

 ramlah

RAMLAH DERIS

Kerani Kanan (Akademik – Pascasiswazah)/

Senior Clerk (Academic – Postgraduate)

03-79622020

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

razak 

ABDUL RAZAK MIN

Kerani (Akademik – IM244 & IM247)/

Clerk (Academic – IM244 & IM247)

03-79622021

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 izzudin

IZZUDDIN MOHD NASAR

Kerani (Akademik – IM245 & IM249)/

Clerk (Academic – IM245 & IM249)

03-79622023

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

suzlizza 

SUZLIZZA MOHD SAFHIT

Kerani (Akademik – IM246 & Pentadbiran HEA)/

Clerk (Academic – IM245 & Administration of Academic Affairs)

03-79622020

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

liyana 

LIYANA HAJI SIHAT

Kerani (Pentadbiran & Kewangan)/

Clerk (Administration & Finance)

03-79622023

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SITI RAHMAH ABU OTHMAN

Kerani (Kualiti, Fail & Rekod)/

Clerk (Quality, File & Record)

03-79622023

 

 suliana

SULIANA MAT SAUD

Kerani (HEP & PJI)/

Clerk (HEP & PJI)

03-79622021

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fadhly 

MOHD FAHDLY MOHTAR

Ketua Unit Fasilti dan Operasi

(Penolong Jurutera Audio Visual)/

Head of Facilities and Operation (Assistant Engineer – Audio Visual)

03-79622095

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fadzil 

MOHD FADZIL AHMAD TALAHA

Ketua Unit ICT

(Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 1)/

Head of ICT (Information Technology Assistant Officer 1)

03-79622092

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fauzi 

AHMAD FAUZI MOHD KASIM

Ketua Operasi ICT

(Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2)/

Head of ICT Operations (Information Technology Assistant Officer 2)

03-79622093

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

aszuan 

ASZUAN SURATMAN

Juruteknik Komputer Kanan 1/

Senior Computer Technician 1

03-79622090

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

faizal 

AHMAD FAIZAL MOHD SAJANGI

Juruteknik Komputer Kanan 2/

Senior Computer Technician 2

03-79622025

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tengku 

TENGKU AHMAD RAMDAN TENGKU KAMARUZAMAN

Juruteknik Komputer Kanan 3/

Senior Computer Technician 3

03-79622019

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 zainal

ZAINALABIDIN MOHD NOOR

Juruteknik Komputer Kanan 4/

Senior Computer Technician 4

03-79622020

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

izhar 

MOHD IZHAR ABU HASSIM

Pembantu Operasi/

Operations/ General Assistant

03-79622020

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.