Kempen Sitasi ini diadakan bagi memberi kesedaran kepada para pensyarah tentang pentingnya meningkatkan sitasi Fakulti Pengurusan Maklumat dalam menyokong penyelidikan dan penerbitan UiTM.

Antara aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung adalah:

1. Taklimat MyRA kepada Pengurusan Kanan FPM

2. Pelancaran Bulan Sitasi

3. Bengkel Sitasi

4. Bengkel PRISMA

5. Bengkel MyRA

6. Taklimat Entiti Kecemerlangan