Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Rekod Universiti Jabatan Arkib Universiti bersama-sama Fakulti Pengurusan Maklumat pada 14 Ogos 2018 di Bilik Mesyuarat PTAR Undang-Undang, UiTM Shah Alam.

Mesyuarat yg bersidang dua kali setahun ini dipengerusikan oleh Encik Ariffin Jamaludin, Ketua Jabatan Arkib Universiti bagi membincangkan beberapa agenda penting bagi memantapkan lagi Pengurusan Rekod di UiTM.

Antara ahli jawatankuasa dari Fakulti yang hadir adalah Prof Madya Dr. Hjh Aliza Ismail, Dr. Saiful Farik Mat Yatin, Dr. Ezza Rafedziawati Kamal Rafedzi, Prof. Madya Dr. Azman Mat Isa, Puan Nik Azliza Nik Ariffin, Encik Kamarul Azwan Azman, Encik Wan Abdul Malek Wan Abdullah dan Encik Jafalizan Md Ali.

Sementara dari Jabatan Arkib Universiti dihadiri oleh Encik Mohd Hazrul Mohd Hussin, Ketua Bahagian Perkhidmatan Arkib, Encik Abdul Razak Abdul Rahman, Ketua Bahagian Pengurusan Rekod, Cik Wan Nur Khalidah Wahed, Penolong Pegawai Arkib.