Fakulti Pengurusan Maklumat Mengucapkan Tahniah Kepada Dr. Che Zainab Haji Abdullah atas Kenaikan Pangkat ke Prof. Madya (DM54) Berkuatkuasa Pada 16 November 2018.