Fakulti Pengurusan Maklumat Mengucapkan Tahniah Kepada Dr. Mohd Sazili Shahibi atas Kenaikan Pangkat sebagai Profesor.