Program Sukan Rekod (SURE 2017)

Tamatlah program SURE 2017 (Sukan Rekod 2017) yang berlangsung selama dua hari pada 1 dan 2 Disember 2017 di sekitar kawasan Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Puncak Perdana. Program ini bertujuan mengeratkan hubungan di antara Penasihat Akademik dan para pelajar yang bertemakan "SUPERHEROES". Program ini anjuran bersama Integration Records of Community (i-REC) dan Malaysian Association of Records Management Society (MARMS).

© COPYRIGHT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2020